AVALDUSED

* AVALDUS MUUSIKAOSAKONDA

* NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

* AVALDUS ESTRAADIOSAKONDA

* AVALDUS KUJUTAVA KUNSTI хppekavale

* AVALDUS KUJUTAVA KUNSTI eelklassi

* AVALDUS 4-6 aastaste MUUSIKA – JA KUNSTIRINGI

* AVALDUS TДISKASVANUTE KUNSTIRINGI

* AVALDUS 6-8 aastaste KUNSTIRINGI

* AVALDUS KUNSTIOSAKOMDA VABAÕPE

* AVALDUS MUUSIKAOSAKOMDA VABAÕPE

* AVALDUS LAHKUMISE KOHTA

 
introduction | information | musical faculty | art faculty | variety faculty | contact | photoalbum
Kohtla-Järve Kunstide Kool
Kalevi 37. 30323 Kohtla-Järve. Eesti. Tel./fax 033 25 588, 033 25 587, 033 25 590
E-mail:info.kjkk@kjlv.ee