AVALDUSED

* AVALDUS MUUSIKAOSAKONDA

* AVALDUS KUJUTAVA KUNSTI õppekavale

* AVALDUS KUJUTAVA KUNSTI eelklassi

* AVALDUS 4-6 aastaste MUUSIKA – JA KUNSTIRINGI

* AVALDUS TÄISKASVANUTE KUNSTIRINGI

* AVALDUS 6-8 aastaste KUNSTIRINGI

 
introduction | information | musical faculty | art faculty | variety faculty | contact | photoalbum
Kohtla-Järve Kunstide Kool
Kalevi 37. 30323 Kohtla-Järve. Eesti. Tel./fax 033 25 588, 033 25 587, 033 25 590
E-mail:info.kjkk@kjlv.ee